Drink Up

Lycée technique Michel Lucius

Härzlesch wëllkomm, mir sinn 7 motiveiert Schüler vumLycée Michel Lucius. 

Eis idée besteht dodrems fläschen aus glas ze personnaliseieren. Firwaat? 

Ma ganz einfach, mir wellen leit drop opmierksam machen mei an haptsächlesch genuch Wasser ze drénken. Am prinzip sollen d'fläschen een rappel an zugleich eng motivation sinn andem sprësch drop stinn wei zum beispiel "Fëll ërem op" an animatiounen dei d'Leit emmer rem erenneren.  

Mir wellen zugleich och d'pollution verrengen respektiv den plastikkonsum vue dass den Plastik eng grouss an schiedlesch roll an eisem emfällt spillt.

Eisen produit ass weder fir en bestemmten geschlecht nach fir en bestemmten alter geduet. 

Enseignants:
Gilles Kuffer, Fabienne Kieffer