AniSoap

Lycée de Garçons (Luxembourg)

Härzlech Wëllkomm dir Damen an dir Hären bei AniSoap,

hei ass kléng Présentatioun vun eiser Mini-Entreprise. Mir sin 6 Jongen aus dem Jongelycée aus der Staadt.

Mir haten d'Idée een Shampooing fir Hënn ze krééeiren. Firwat? Ma hei ass eis Äntwert: All d'Propriétairen vun Hënn kennen den Probleem, et kënnt een Heem no engem schéinen, laangen Spazéiergang, mee den Hond ass knaschteg an voller Bulli. Schrecklech!

Wann een dann hannen op d'Packung vun engem Shampooing fir eis Mënschen kuckt, dann geseit een dass do gëftlech Substanzen dran sin dei fir eis Déieren gëfteg sin, also brauch een Léisung.

An d'Shampooingsfläschen vun den groussen Marken sin ze deier an dobäi produzéieren se och nach Ëmweltverschmotzung.

Eis d'Ziel ass et déi zwee grouss Probleemer ze beseitegen!

 

Léif Gréiss äert AniSoap Team!

 

Bienvenue Mesdames et Messieurs chez AniSoap,

ici une petite présentation de notre mini-entreprise. Nous sommes 6 garçons du Lycée de Garçons du Luxembourg. 

Nous avons eu l'idée de créer du shampooing pour des chiens. Pourquoi? Voici notre réponse: Tous les propriétaires de chiens connaissent le problème, on vient de rentrer d'une bonne, longue promenade, mais le chien est sale. Horrible!

Quand on regarde le contenu des shampooing pour hommes, on voit qu'il y a des substances dedans qui sont males pour les chiens, alors il faut une solution. 
Les shampooings de marques célèbres sont trop coûteux et ils produisent de la pollution pour l'environnement. 

Notre but est d'éliminer ces deux gros problèmes!

 

Meilleures salutations de votre équipe AniSoap!

Enseignants:
Isabelle Wagener, Elisabeth Zewen