MuselFeier

Lycée de Garçons (Luxembourg)

Bonjour, nous sommes 4 élèves du LGL, qui vous proposent du bois de vigne pour Bbq ou Cheminée, pour aromatiser votre grillade ou vous faire un plaisir autour de votre cheminée avec la famille en plein hiver. 

Moien, mir sinn 4 Schüler aus dem LGL, déi iech déi geschnidden Äscht aus de Wéngerten fir de Bbq oder fir den Holzuewen ubidden, fir äert Fleesch ze aromatiséieren oder iech ee schéinen Owend mat der Famill virun der Cheminée am kale Wanter ze bereeden.

Meilleurs Salutations, Mat beschter Gréiss,

MuselFeier (Vally, Lily, Luca, Maurice)

Enseignants:
Isabelle Wagener, Elisabeth Zewen