Luxetoys

Lycée classique de Diekirch

Mir sinn d' Mini-Entreprise Luxetoys.

Mir hunn een Memoryspill entweckelt

wat den Kanner op eng spilleresch Art

an Weis d' Mülltrennung beibrengen soll.

Enseignants:
Pitt Schneider