LuxCard

Lycée classique de Diekirch


Mir sënn eng Mini Entreprise aus dem LCD. Mir maachen ee Kaartespill (Quartett) iwwer Lëtzebuerg. Dëst gëtt an Zesummenaarbecht mat der Initiative "Luxembourg, Let's make it happen" realiseiert. D'Kaartespill soll d Regioun Lëtzebuerg an engem neie Bléckwénkel duerstellen an wäert mat enger App verbonne ginn iwwer déi een op Infoen zu de verschiddenen Themen zougräife kann.

Site internet:
Enseignants:
Pitt Schneider