Pimp däi Gaart

Lycée du Nord

D’Mini- Entreprise Pimp däi Gaart, déi vu 7 Schüler aus dem Lycée du Nord entwéckelt gouf, produzéiert regionalen an 100% biologeschen Dünger, zu fairem Präis fir de privaten Haushalt.
Bei eisem Ausgangsmaterial handelt et sech ëm Kougülle vun engem Bio zertifizéierte Mëllech-Véih-Betrieb aus dem Eisleck, ganz nom Motto: “aus der Regioun fir d’ Regioun“.
Déi chemisch Zesummesetzung vum Produkt erlaabt eech, äer Blummen a Planzen am Gaart op eng ganz natierlech Art a Weis ze verwinnen.
Wann dir Wert op Recycling an Nohaltegkeet leet, dann ass eise Bio-Dünger genau dat Richtegt fir eech an äre Gaart!

Enseignants:
Laurent Weiler, Carlos Pereira