Schokolux

Atert-Lycée Réiden

Am Kader vun eiser Mini-Entreprise "Schokolux" verkafe mir, 6 Schüler aus dem ALR, fair gehandelte Schockela an engem originelle lëtzebuergeschen Design. D'Produktioun fënnt an Zesummenaarbecht mat den Atelieren vum Tricentenaire vu Biissen statt.

Enseignants:
Ries Tom